SpamAssassin.cz

SpamAssassin

Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, baked beans, Spam, Spam, Spam and Spam

[EN] SpamAssassin is spam fighting tool for your emails. Continue to spamassassin.apache.org
[CZ] SpamAssassin je nástroj pro boj se spamem. Pokračujte dále na spamassassin.apache.org

[EN] And do NOT send anything here!
[CZ] A tady nic neposílejte!

semnicneposilejte@spamassassin.cz
samuel_kcidu@email.spamassassin.cz

tadeas_azcekni@my.spamassassin.cz